Aktuellt

Karolina Holmlund

Bilbränder 2009-2015

Pågående projekte: Bilbränder, jag samlar material av anlagda bilbränder på internet.

Dessa kommer från olika platser i Sverige. Jag gör därefter målningar av bilbränderna. Bilbränderna, symboliska för en inte helt enkel verklighet.

 

I daxläget finns det 44 målningar, de är målade med olja på lackade akvarellpapper. Målningarna är 30x42 cm.

 

Meddelanden

Meddelanden är ett projekt som startade år 2012 och fortfarande pågår. Det består av korta meddelanden, rapporter från ett vardagsliv, skrivna i liten text på bruna oansenliga vykort, som skickas i anonyma kuvert till 100 mottagare en gång i kvartalet. Verket existerar i den stund läsaren öppnar sitt brev, hen förväntas inte svara eller på annat sätt göra någon motprestation. Den goda viljan att villkorslöst ge och delta.

 

Projektet vill påminna om en människas/konstnärs existens genom dem återkommande meddelandena som skickas till en ofrivillig publik. En naken handling om att vilja bli ihågkommen mitt i bruset och att finnas där.

 

Projektet visades på Konstnärshuset Stockholm, våren 2016

 

http://konstnarshuset.org/portfolio-items/karolina-holmlund/