Det viljelösa projektet

Karolina Holmlund

Det viljelösa projektet

"Det viljelösa projektet" idén med projektet vara undersöka valfrihet och underordnade av fria val genom att låta andra bestämma vad jag skulle måla.

Projektet har genomförts mellan 2002-2008 med tolv inbjudna personer som har lämnat måleriuppgifter vilka har genomfört en efter en.

Uppgifterna har lämnats enskilt och oberoende av varandra. De tillfrågade har bestämt förutsättningarna i sina uppgifter, exempelvis mått, material och om de vill ha en aktiv del i processen eller inte.

 

De inbjudna personerna var indelade i tre grupper:

Fyra konstnärer; fyra som jobbar med konst dock inte som konstnärer; samt fyra personer som inte arbetar med konst alls.

 

Konstnärer: Tove Forsblom, Anna-Lena Lundmark, Rolf Hansson och Lars Nilsson._

Arbetar med konst: Gregor Wroblewski (grundare av Tensta konsthall), Sonia Hedstrand (konstreporterfrilans), Power Ekroth (curator, kritiker) och Axel Mörner (gallerist).

Arbetar inte med konst: Ted Borg (it-tekniker), Sirkka Stenmark (min mormor, fd. jordbrukare), ThomasWimark (student) och Anna Stenmark (förskollärare Rinkebyskolan).

 

 

Det viljelösa projektet