OM

OM

Jag gör gestaltningsuppdrag och ofta långa konstnärliga processer som varar under flera år.

Med klassiskt måleri, teckning, text och installationer.


CV

Utställningar i urval: Benhuset Katarina Kyrka, HangmenProjects Stockholm, Konstnärshuset Stockholm, Jubileums utställning Gerlesborgsskolan Stockholm, Örebro konsthall, Västerås Konstmuseum, Haningekonsthall, Härnösands konsthall, Skellefteå konsthall, Alma löv museum, Main Gallery, Galleri Skarstedt, Konst Feminism (Dunkers kulturhus, Liljevalchs konsthall, Göteborgs konsthall.) Kulturhuset Stockholm. Galleri 54 i Göteborg.

Stipendier, Längmanska kulturfonden , Konstnärsnämdens 1åriga stipendium, Sparbankstiftelsen Norrland, Stockholm Stads konstnärsstip, Signe Rydbergs fond, Fam. G Tobissons fond,  Axel Hirsch fond,  Helge Ax:son Johnssons Stiftelse, A.Th.Sandbergs donationsfond

Uppdrag;

Göteborgsstad Miraalléns Förskola, Arcus gymnastikhall Luleå kommun, Norrvalla Fotbollshall Skellefteå kommun, Trapphusutsmyckning och Porträttuppdrag.

Utbildning: Kungliga Konsthögskolan, Central Saint Martin School, Gerlesborgsskolan.

Övrigt: Utbildningsledare Animationsakademien, Arkitekturskolan STHLM, Konstskolan Industridesign, 2021- Studierektor, Gerlesborgsskolan i Stockholm 2011-2020

Illustrationer i den konstiga visboken, Jury arbete Dramatiska Högskolan, Utställningsnämnden Konstnärshuset, Publikation: det viljelösa projektet.